luni, 25 iulie 2011

Silabele recluziunii - Las silabas de la soledad.
am ascultat mai întâi ,,apusul,,
intonaţie şamanică
nelipsită de la ceremoniile silvestre
cum e ,,cununia invierii,,.
refrenul era tulburător de straniu 
,,Iuaahn itnaan haidu,, şi nu mai ştiu cum.
se repeta după gâlgâitul însângerat al fircarei înălţări. 
după acesta a urmat subit
nimic
pe acelaşi ton piţigăit. 
în acest timp muchiile doar haşurate ale stâncii
imi reprezentau minimalist încolţirea.
înfrunzirea şi vederea mi le-am desenat mai târziu.
în răsăritul curb al unei pene
recent despărţită de plictisul fâlfâirii repetate
până la dizolvare
pendulau zdrenţele unui zbor silabisit.
retina-mi cartografia cea mai stranie întocmire
descoperită vreodată la capătul unei umbre :
propria-mi tulpină.
eu vizitam naşterea  nevrotică
a locului în care nu eran.
rezemat atletic în nemişcare
îmi pândeam cu suflarea la gură ivirea petalelor
când pe o frunză mi s-a aşternut iuahn itnaananul acela.
era splendid dar foarte departe de mine
eu ... nu eram în tot trupul.

…….

Se escucho primero ,,el crepúsculo,,
-una intonacion chamanica siempre presente en las ceremonias silvestres
como es …la boda de la resurreccion.
El estribillo era muy extraño
,,ioaahn itnaan haidu,, y algo parecido.
Se repetía después del gorgoteo ensangrientado de cada elevación.
Luego seguio la nada con el mismo tono afilado.
En este tiempo los picos solo dibujados de la roca
representaban de manera cubista mi brotacion.
mis hojas y la vista les dibuje mas tarde según el instinto.
Al mismo tiempo en la subida curva de una pluma
recientemente separada del tedio aletear hasta la disolución y la nada
pendulaban los harapos de un vuelo ingenuo
(la sabiduría no era todavía deletreada sino solo escuchada).
Retina cartografiaba la mas extraña criatura
mi propio tallo.
Yo visitaba el nacimiento translucido y nevrotico del sitio donde no estaba.
Apoyado atléticamente en un medallista quetud
merodeaba  con terquedad el brote de mis petalos
cuando de repente sobre mis hojas se asento aquel,,ioaahn itnaan haidu,.
Era esplendido pero muy lejo de mi.
Yo…no estaba en todo mi cuerpo.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu