sâmbătă, 6 august 2011

Dicţionare - Diccionariosdocte  explicative profunde poliglote
lungi scurte dezinformate
mult lăudate
contradictorii
derizorii
bisexuale.
dicţionarele-şi explică profund chiar şi sexul.
unu-i mascul.
două-s femele.
să luăm doar una:
Mariţa vădana.
femelă patruj-de-ani.
nu-i pe-o copertă ci la ea-mprag.
ea nu-şi poartă niciodată cuvintele-n gură
orice sex ar avea.
din poarta ei meşteşugit-hodorogită
cu balamalele scurse ca mucul curcanului
se vede desluşit locul unei grămezi de cuvinte.
vişinul de vizavi
dicţionarul poliglot al mahalalei.
la umbra coperţilor lui sunt dialoguri
grăureşti şi băbeşti
sub formă de sâmburi.
sub paginile vişinului
exprimările Mariţaei sunt de dovleac.
mestecă  scuipă mestecă.
nu explică.
nu traduce.
mestecă.

.........

eruditos explicativos profundos poliglotos
largos cortos mal informados
alabados
contradictorios
irrisorios
bisexuales.
los diccionarios explican profundamente el sexo:
uno … es macho.
dos … son hembras.
¡he aquí! tenemos a Marita viuda.
hembra cuarentona.
no esta en la cubierta del diccionario
sino en su casa en la puerta.
Marita -en su boca- no lleva palabras
cualesquiera sus sexos.
desde su puerta artísticamente destruida
con las visagras colgadas como el pico del pavo
ella ve el lugar exacto al de un monton de palabras.
el cerezo de al lado es el diccionario poligloto del vecindario
reuniendo a la sombra de su cubierta
los diálogos de las seniles ancianas y de los estorninos
en forma de semillas.
marita estando tambien bajo las paginas del cerezo
lleva en la boca semillas de calabaza.
mastica escupe mastica.
no explica tampoco traduce
mastica
sino solo mastica.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu